Cần câu Iso là loại cần biến thể từ cần câu tay có gắn máy câu, thể ném xa khoảng 30 mét và có thể dùng câu lure, loại mồi giả loại nhẹ. Mức chịu tải mỗi loại cần này cũng thường vào khoảng 4-6kg, tùy theo nhà sản xuất.