Cần câu cá có thể nói là vật dụng thiết yếu của người câu cá, quyết định đến sự thành công của buổi câu. Có 2 loại cần câu máy chính: cần câu máy ngang (Baitcasting) và cần câu máy dọc (Spinning). Cần câu máy ngang là loại cần câu mà máy và dây nằm hướng lên mặt trên cần móc cò ở tay cầm để cầm chặt cần khi xả dây. Cần câu máy dọc, sử dụng kèm với máy câu dọc, loại cần câu này có máy, dây câu và khoen cùng nằm hướng về phía dưới của cần, tay cầm. Điều này giúp cần câu luôn luôn cân bằng với chiều dài của cần, và cần không có móc cò.