Chì khuyên tròn chìm đáy

Viết đánh giá
Trạng thái: Còn hàng
Chì khuyên tròn chìm đáy được dùng câu cá nước sâu, kết hợp nhiểu kiểu câu khác nhau. Một túi gồm 3 viên. >>>>>>...
Kích thước
- +

Chì khuyên tròn chìm đáy được dùng câu cá nước sâu, kết hợp nhiểu kiểu câu khác nhau. Một túi gồm 3 viên.

>>>>>> Xem thêm các sản phẩm tại đây

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây