Máy câu cá bao gồm các loại câu: Máy câu đứng(spinning), máy câu ngang (baiting cast), máy ngang dạng trolling.