Máy câu cá chứa lượng dây câu nhất định để ném xa và khi gặp cá lớn sẽ giảm trọng lực cá, tỉ lệ mất cá sẽ thấp khi sử dụng sản phẩm.