Powered by Linh Duong
1
Bạn cần hỗ trợ?

Máy câu ngang là loại máy câu ném xa, hay dùng với dây dù, nylon, nhược điểm hay rối dây và máy.