Mồi câu cá dạng bột, thính có thể dùng câu trực tiếp hoặc làm thính dụ cá đến.