Mồi giả là loại được sản xuất giống như những loại mồi nhỏ chuyên dụ cá đến. Mồi giả có thể câu lure, câu Jig, câu biển....