Thương hiệu Jiadiaoni được thành lập vào năm 2009. Được định vị trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển và sản xuất ngư cụ, từ việc nghiên cứu phát triển dây câu và phát triển thị trường ban đầu, đã từng bước hình thành một doanh nghiệp quy mô lớn tích hợp nghiên cứu phát triển, sản xuất và kinh doanh ngư cụ. Trong năm 2010, các sản phẩm đã được xuất khẩu sang mười quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Nhật Bản. Năm 2011, phái đoàn Canada đã đến thăm xưởng sản xuất dưới sự chủ trì của đội ngũ kỹ thuật của công ty, thông tin này được lan truyền giữa các đối tác. Con đường đã trở thành đầu tàu kỹ thuật trong ngành sản xuất ngư cụ.