Thùng câu đài là 1 sản phẩm  phải có với người đi câu, tiện lợi và để được rất nhiều đồ dùng hữu dụng.