Lưỡi câu đơn, câu đài là dạng lưỡi  khá phổ biển và được nhiều người câu nhất hiện nay. Bao gồm: Lưỡi có nghạnh và không ngạnh và đa dạng về chủng loại.