Góc tư vấn là nơi sưu tầm những bài viết cũng như chính những kinh nghiệm quý báu của tôi và tất cả các anh em cần thủ có chung niềm đam mê câu cá. Câu cá là môn nghệ thuật nên có thể sẽ đúng với người này nhưng có thể không đúng với người kia, tựu chung lại vẫn phải có những điểm chung, kĩ thuật chung nhất định. Và vì thế hãy cùng chũng tôi chia sẻ thêm những kinh nghiệm mà mình có để làm giàu thêm bộ môn đầy cảm xúc này.